Buchan Formatie

Code
ORBU
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Witte tot rode zandstenen en rode tot roodbruine en grijze kleistenen en siltstenen. Verspreid komt wat anhydriet voor. In het bovenste deel van de formatie worden een prominente zuur vulkanisch extrusieflaag (rhyoliet) en enkele gerelateerde dunne vulkanische lagen aangetroffen in de buurt van het Elbow Spit Hoog (noordelijke Nederlandse offshore).

Afzettingsmilieu

Fluviatiel milieu. De zandstenen zijn pakketten van geulafzettingen, afgezet in een voornamelijk vlechtend rivier systeem.

Definitie ondergrens

Bedekt concordant de Patch Formatie. De ondergrens wordt getrokken bij het eerste voorkomen van dikke zandstenen.

Definitie bovengrens

Waarschijnlijk een geleidelijke overgang naar de bovenliggende eenheid (Formatie van Tayport). Het contact met de Formatie van Tayport is geen van de Nederlandse boorgaten aangeboord.

Dikte indicatie
Tot 663 m in A17-01.
Geografische verbreiding
Uit de beperkte hoeveelheid beschikbare data lijkt het erop dat de formatie in het Elbow Spit Hoog en deel van het Mid Noordzee Hoog aanwezig is.
Regionale correlatie
VK: Buchan Formation; DUI: onbekend; BEL: onbekend.
Ouderdom
Frasnien - Famennien; ouderdom wordt aangenomen voor het noordelijk deel van het Nederlandse continentale plat, gebaseerd op de stratigrafische positie tussen de m.b.v. pollen gedateerde Patch Formatie en de Formatie van Tayport. Voor deze eenheid zijn geen duidelijke biomarkers aangetroffen in het Nederlands continentaal plat.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2084 - 2717 m (633 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar het Buchan Veld in de Britse offshore blok 21/1, waar deze zandstenen het belangrijkste koolwaterstof reservoir vormt.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Tom van Hoof (2017).
Referenties
Cameron, T.D.J. 1993. Triassic, Permian and Pre-Permian of the Central and Northern North Sea. ln: Knox, R.W.O.B. & Cordey, W.G. (eds.), Lithostratigraphic nomenclature of the UK North Sea 4,-British Geological Survey, Nottingham, 163 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section B, Devonian and Dinantian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-20.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Buchan Formatie. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/buchan-formatie.