Formatie van Tayport

Code
ORTP
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Rood tot roodbruine en grijze kleistenen en siltstenen, afgewisseld met goed ontwikkelde zandsteenbanken. Het bovenste deel van de formatie is voornamelijk grijs gekleurd.

Afzettingsmilieu

Fluviatiel milieu. De zandstenen zijn fluviatiele geulopvullingen, deels opeengestapeld in dikke zandsteenpakketten. De klei- en siltstenen zijn afgezet op een overstromingsvlakte, soms goed afwaterend waardoor er roodverkleuring heeft opgetreden.

Definitie ondergrens

Bedekt waarschijnlijk concordant de duidelijk zandigere Formatie van Buchan.

Definitie bovengrens

Contact met de concordante, bovenliggende Cementstone Formatie wordt gekenmerkt door het eerste voorkomen van kalksteenbanken.

Dikte indicatie
Tot tenminste 445 m.
Geografische verbreiding
De beperkte hoeveelheid beschikbare data duidt erop dat deze formatie in de Nederlandse offshore in het gebied van het Elbow Spit Hoog en deel van het Mid Noordzee Hoog aanwezig is.
Regionale correlatie
VK: Tayport Formation; DUI: ?; BEL: ?.
Ouderdom
Tournaisien (onder Carboon).
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2755 - 3200 m (445 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar de Oost-Schotse stad en zeehaven Tayport.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Tom van Hoof (2017).
Referenties
Cameron, T.D.J. 1993. Triassic, Permian and Pre-Permian of the Central and Northern North Sea. ln: Knox, R.W.O.B. & Cordey, W.G. (eds.), Lithostratigraphic nomenclature of the UK North Sea 4,-British Geological Survey, Nottingham, 163 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section B, Devonian and Dinantian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-20.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Formatie van Tayport. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/formatie-van-tayport.