Boven-Brabant Mergel Laagpakket

Code
ATBRU
Status
Formeel (NAM & RGD 1980).
Lithologische beschrijving

Zandige mergels met, voornamelijk in het onderste deel, een relatief hoog zandgehalte of zelfs ingeschakelde zandsteenlagen.

Afzettingsmilieu

Ondiep marien.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
100 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: West Sole Group; DUI: Dogger Group; BEL: -.
Ouderdom
laat Callovien - vroegst Oxfordien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1808 - 1898 m (90 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1507 - 1542 m (35 m)
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Boven-Brabant Mergel Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/boven-brabant-mergel-laagpakket.