Formatie van Sleen

Code
ATRT
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Opeenvolging van grijze, fossielhoudende kleistenen, bedekt door bruine, plaatselijk zandige kleistenen (bevat vaak een grote hoeveelheid megasporen).

Afzettingsmilieu

Ondiep, open-marien milieu. Organischrijke intervallen zijn waarschijnlijk afgezet in stilstaand water.

Definitie ondergrens

Bovenaan de rode anhydritische kleisteenlagen van de Keuper Formatie (Boven-Germaanse Trias Groep). In oostelijk Nederland rust de formatie plaatselijk discordant op oudere laagpakketten van de Keuper Formatie of op de lichtgroene/grijze carbonaten en mergels van de Muschelkalk Formatie of Röt Formatie.

Definitie bovengrens

Bedekt door de kleihoudende kalksteen van de Formatie van Aalburg.

Dikte indicatie
Doorgaans minder dan 80 m, maar tot 156 m in F18-05.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Penarth Group; DUI: Lias Group; BEL: Sleen Formation.
Ouderdom
Rhaetien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1604 - 1623 m (19 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2803 - 2838 m (35 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar de gemeente Sleen, zuidoost Drenthe.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section F, Lower and Middle Jurassic. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-20.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Formatie van Sleen. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/formatie-van-sleen.