Posidonia Schalie Formatie

Code
ATPO
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithological description

Donkergrijze tot bruinzwarte, bitumineuze, gespleten kleisteen eenheid. Kan op boorgat logs herkend worden door de hoge gamma-ray en weerstand waarden. De organischrijke eenheid wordt doorgaans bedekt door een duidelijke kalksteen eenheid, die ook op snelheidsprofielen voorkomt.

Depositional setting

Stilstaand water condities met pelagische afzetting onder anoxische condities.

Definition of lower boundary

Concordant met de niet-bitumineuze, mariene kleistenen van de Formatie van Aalburg.

Definition of upper boundary

Als het niet afgesneden is, wordt het laagpakket bedekt door de voornamelijk niet-bitumineuze, marien siltige kleistenen en siltstenen van de Formatie van Werkendam.

Thickness indication
Tot 105 m.
Geographical distribution
Regional correlation
VK: Cerdic Formation; DUI: Olschiefer Formation (Posidonienschiefer); BEL: -.
Age
vroeg Toarcien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2205 - 2228 m (23 m)
Origin of name
Naam is afgeleid van de Duitse lithostratigrafie waar het vroeg Toarcien 'Posidonienschiefer' heet. De eenheid is vernoemd naar de dominant aanwezige fossielsoort, een lamellibranch genus voorheen Posidonia (nu Bositra) genaamd.
Previous name(s)
Geen.
Reviewed by (date)
Sander Houben (2017).
References
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section F, Lower and Middle Jurassic. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-20.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Posidonia Schalie Formatie. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/posidonia-schalie-formatie.