Meer weten over DGM?

Meer informatie over de bouw van het lagenmodel, de toepassingsgebieden, de gehanteerde classificaties, de betrouwbaarheid, de modelonzekerheden en de bekende aandachtspunten is te vinden in diverse rapportages en publicaties. Een algemene toelichting op de belangrijkste stappen bij het vervaardigen van het DGM en de beschikbare modelresultaten is te vinden in het artikel van Gunnink et al. 2013.

Artikel Gunnink et al. 2013 (PDF, 2,99 MB), NJG.
Toelichting op de bouw van het DGM, de modelresultaten en de toepassingsgebieden

Nomenclator Ondiep
Online beschrijving van de lithostratigrafische eenheden in de ondiepe ondergrond van Nederland

Overzichtstabel van de lithostratigrafische eenheden (PDF, 61 kB)

Overzicht met Modeleenheden DGM (PDF, 23 kB)
Legenda bij de visualisaties die op de tab met Ondergrondmodellen bekeken en opgeslagen kunnen worden. Het opslaan van de visualisaties wordt beschreven in de FAQ.

Aandachtspunten DGM (PDF, 1,28 MB) Overzicht van de geregistreerde punten waarover professionele twijfel bestaat en van fouten in het DGM.

Referentie

De ondergrond van Nederland. Geologie van Nederland, deel 7, 2003. E.F.J. de Mulder, M.C. Geluk, I. Ritsema, W.E. Westerhoff en Th.E. Wong