Meer weten?

Meer informatie over de bouw van het model GeoTOP, de toepassingsgebieden, de gehanteerde classificaties, de betrouwbaarheid en de modelonzekerheden, alsmede de beperkingen van dit 3D model is te vinden in diverse rapportages en publicaties.

Flyer GeoTOP (PDF, 2,63 MB) (2012)
Korte toelichting op het vervaardigen van het model, de modelresultaten en de modelonzekerheden.

Productspecificatie GeoTOP (PDF, 2,16 MB) (Stafleu 2016)
Op basis van de productspecificatie kan de lezer beslissen of, en zo ja hoe, GeoTOP voor zijn of haar toepassing gebruikt kan worden.

TNO rapport GeoTOP modellering (PDF, 15 MB) (Stafleu et al. 2012).
Uitgebreide toelichting op het vervaardigen van het model, de modelresultaten en de modelonzekerheden.

Artikel 3D subsurface modelling of Zeeland (PDF, 2,17 MB) (Stafleu et al. 2011)
Toelichting op de bouw, de modelresultaten en de toepassingsmogelijkheden van het eerste modelgebied van GeoTOP.

Modelleerwerkwijze GeoTOP Oostelijke Wadden en aandachtspunten GeoTOP (PDF, 2,67 MB) (2016)
Toelichting op de modelleerwerkwijze van het modelgebied Oostelijke Wadden van GeoTOP en aandachtspunten GeoTOP.

Overzichtstabel (PDF, 36 KB) van de modeleenheden.

Matrix modelgebieden versus lithostratigrafische eenheden (PDF, 705 KB) (2020)
Toelichting op de gebruikte lithostratigrafische eenheden per modelgebied.

Modelonzekerheden GeoTOP (PDF, 1,3 MB) (2014)
Toelichting op de betekenis en weergave van modelonzekerheden.

Berekenen van de meest waarschijnlijke lithoklasse in GeoTOP (PDF, 0,5 MB) (2014)
Toelichting op de berekeningswijze van de meest waarschijnlijke lithoklasse.

Nomenclator
Beschrijving van de onderscheiden lithostratigrafische eenheden in de ondergrond van Nederland.

GeoTOP en NetCDF
Instructie om een deel van GeoTOP als NetCDF-bestand  te downloaden en vervolgens als voxel layer te openen het GIS-pakket ArcGIS Pro van Esri (versie 2.6.0 en hoger).
 

Praktijktoepassingen van GeoTOP

Binnen het werkproces van de GeoTOP modellering worden afgeleide producten vervaardigd die snel en eenvoudig een duidelijk beeld geven van bepaalde facetten van de ondergrond. Enkele voorbeelden zijn diverse geologische kaarten: de geologische oppervlaktekaart, cumulatieve diktekaarten van zand en kaarten met een specifieke toepassing, bijvoorbeeld de bovenkant van het pleistocene zand en de zogenoemde grondslagkaart.
Deze kaarten zijn voorlopig alleen te raadplegen via de website Grondwatertools.nl.