Zuidwal Vulkanieten Formatie

Code
XXZV
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Perrot & Van der Poel 1987; Herngreen, Smit & Wong 1991; Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993).
Lithologische beschrijving

Massieve vulkanische (lava) gesteenten en gebreccieerde vulkanische agglomeraten. Trachiet, phonoliet, biotiet pyroxeniet, leucitiet.

Afzettingsmilieu

Vulkanische plug die deel uitmaakt van een koepelvormige structuur.

Definitie ondergrens

De basis van de formatie is nog niet aangeboord.

Definitie bovengrens

Onlap van de Vlieland Zandsteen Formatie.

Dikte indicatie
Tot 1058 m (ZDW-01).
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: niet aanwezig; DUI: niet aanwezig; BEL: niet anwezig.
Ouderdom
Oxfordien - Berriasien (Van Bergen & Sissingh 2007).
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1944 - 3002 m (1058m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar de Zuidwal gasontdekking in de Waddenzee door Petroland.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
Herngreen, G.F.W., Smit, R. & Wong, Th.E. 1991. Stratigraphy and tectonics of the Vlieland basin, The Netherlands. Special Publication of the European Association of Petroleum Geoscientists, Berlin, 175-192.
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Perrot, J., Van der Poel, A.B. 1987. Zuidwal - a Neocomian gas field - In: Brooks, J. and Glennie, K.W. (eds.): Petroleum Geology of North West Europe, Graham and Trotman, London, 325-335
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Van Bergen, M.J., Sissingh, W. 2007. Magmatism in the Netherlands: expression of the north-west European rifting history. In: Geology of the Netherlands. Eds: Wong, Th.E., Batjes, D.A.J., De Jager, J., Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, 197–221.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Zuidwal Vulkanieten Formatie. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/zuidwal-vulkanieten-formatie.