Extrusief gesteente

Code
XXE
Status
Informeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993).
Lithologische beschrijving

Bestaat (o.a.) uit: (alkali) basalt, nepheliniet, basaniet.

Afzettingsmilieu

Extrusief stollingsgesteente.

Definitie ondergrens

Meestal scherp.

Definitie bovengrens

Meestal scherp.

Dikte indicatie
Tot 45 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
Niet beschikbaar.
Ouderdom
Devoon - Laat-Krijt (Van Bergen & Sissingh 2007).
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Geert-Jan Vis (2019).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Van Bergen, M.J., Sissingh, W. 2007. Magmatism in the Netherlands: expression of the north-west European rifting history. In: Geology of the Netherlands. Eds: Wong, Th.E., Batjes, D.A.J., De Jager, J., Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, 197–221.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Extrusief gesteente. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/extrusief-gesteente.