Spijkenisse Groenzand Laagpakket

Code
KNGLS
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993).
Lithologische beschrijving

Voornamelijk grofkorrelige, groengrijze, glauconiethoudende zandstenen. Plaatselijk met een kleiige matrix of kalkcement.

Afzettingsmilieu

Ondiep, open marien.

Definitie ondergrens

Het contact met de glauconiethoudende mergels van het ondergelegen Onder-Holland Mergel Laagpakket wordt herkend aan de hand van boorgatmeting logs.

Definitie bovengrens

Licht discordant bedekt door het Texel Groenzand Laagpakket (Krijtkalk Groep).

Dikte indicatie
Over het algemeen minder dan 75 m, maar tot zo'n 140 m in boorgat Q16-FA-101.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Carrack Formation; DUI: ~Minden-Braunschweig-Gruppe; BEL: -.
Ouderdom
Albien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2025 - 2093 m (68 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar Spijkenisse, waar het type-boorgat ligt.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Spijkenisse Groenzand Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/spijkenisse-groenzand-laagpakket.