Oyster Ground Laagpakket

Code
SGSKO
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993). Bijgewerkt (Munsterman et al. 2012).
Lithologische beschrijving

Midden tot donker bruingrijze kleistenen, siltloos tot zwak siltig, kalkloos, ligniet- en fossielhoudend (dikke pelecypoden schelpfragmenten, ostracoden). Kalksteenbanken kunnen worden aangetroffen. Dikke zandbanken, kenmerkend voor de hoofd-Friese Front laagpakket, zijn afwezig. Langs de bekkenranden, bijvoorbeeld in het zuidelijk deel van het Terschelling Bekken, kan de lithologie overgaan in een meer zandige subfacies.

Afzettingsmilieu

Deels afgesloten lagunaire condities met overslagdelta afzettingen.

Definitie ondergrens

Concordant contact met het informele Hoofd-Friese Front laagpakket. Bovengrens wordt getrokken bij het eerste voorkomen van bonte of grijze, niet-mariene klei-/siltstenen of dikke zandlaag. In het Terschelling Bekken kan de eenheid vingervormig inelkaar grijpen met de Formatie van Friese Front.

Definitie bovengrens

Doorgaans gekenmerkt door een concordant contact met massieve glauconiethoudende zanden van het bovenliggende Laagpakket van Noordsvaarder in blokken F15 en F18 of het Terschelling Zandsteen Laagpakket in blokken L03 en L06. Dit contact kan plaatselijk discordant worden in het zuidelijke deel van de Centrale Slenk (blokken L02-L05) waar het bedekt wordt door het Laagpakket van Stortemelk (bijv. L05-01). In delen van blokken L03 en L09 grijpen het Oyster Ground Laagpakket en de grofkorrelige klastische kustafzettingen van het Terschelling Zandsteen Laagpakket vingervormig in elkaar.

Dikte indicatie
Tot 90 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Humber Groep; DUI: ?; BEL: -.
Ouderdom
laat Kimmeridgien - vroeg Tithonien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2440 - 2512 m (72 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2500 - 2565 m (65 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar de Oyster Ground (Oester Bank), een visgrond gelegen nabij N 54°, E 05° in de Nederlandse offshore, ten noorden van Terschelling.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
D.K. Munsterman, R.M.C.H. Verreussel, H.F. Mijnlieff, N. Witmans, S. Kerstholt-Boegehold, Abbink, O.A. 2012. Revision and update of the Callovian-Ryazanian Stratigraphic Nomenclature in the northern Dutch Offshore, i.e. Central Graben Subgroup and Scruff Group. Netherlands Journal of Geosciences-Geologie en Mijnbouw, 91, 555-590.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Oyster Ground Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/oyster-ground-laagpakket.