boven-kleisteen laagpakket

Code
SLCMU
Status
Informeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993).
Lithological description

Grijze, plaatselijk zeer siltige, kalkhoudende kleistenen.

Depositional setting

Lacustrien tot marginaal-mariene baai.

Definition of lower boundary

Nog niet vastgesteld.

Definition of upper boundary

Nog niet vastgesteld.

Thickness indication
Nog niet vastgesteld.
Geographical distribution
Nog niet vastgesteld.
Regional correlation
Nog niet vastgesteld.
Age
vroeg Oxfordien - midden Oxfordien.
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Origin of name
Geen.
Previous name(s)
Geen.
Reviewed by (date)
Geert-Jan Vis (2019).
References
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). boven-kleisteen laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/boven-kleisteen-laagpakket.