Laagpakket van Bloemendaal

Code
SLDBB
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993).
Lithological description

Opeenvolging van witte tot grijze, fijn- tot middengrofkorrelige zandstenen met silt- en kleisteen inschakelingen; verspreid komen steenkoolfragmenten voor.

Depositional setting

Lage kustvlakte milieu. De zandstenen werden afgezet in fluviatiele geulen. Beperkte invloed van mariene condities.

Definition of lower boundary

Bedekt concordant de fijne overstromingsvlakte sedimenten van het Driehuis Gevlekte Kleisteen Laagpakket of het Fourteens Kleisteen Laagpakket.

Definition of upper boundary

Bedekt door het Neomiodon Kleisteen Laagpakket of discordant bedekt door het Laagpakket van Helm of de Vlieland Zandsteen Formatie.

Thickness indication
Tot 271 m.
Geographical distribution
Beperkt tot de delen van het Breeveertien Bekken waar de Laat Kimmerische afsnijding beperkt is (P03-Q01-K18-K15).
Regional correlation
Plaatselijk kan dit laagpakket het laterale equivalent zijn van een deel van het Neomiodon Kleisteen Laagpakket.
Age
laatst Tithonien - vroegst Berriasien (midden-laat Volgien (laat Portlandien) tot Ryazanien).
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1987 - 2115 m (128 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2024 - 2143 m (119 m)
Origin of name
Vernoemd naar Bloemendaal. Het ligt ongeveer in het verlengde van de offshore typelocatie.
Previous name(s)
Geen.
Reviewed by (date)
Sander Houben (2017).
References
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Bloemendaal. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-bloemendaal.