Wadden Vulkanoklastisch Laagpakket

Code
SLDZV
Status
Formeel (Herngreen, Smit & Wong 1991). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993).
Lithologische beschrijving

Vulkanoklastenhoudende detritische lagen, lokaal ingeschakeld in roodbruine, groene en grijze kleien en siltstenen van de Formatie van Zurich. De vulkanoklasten zijn opaak, groen, rood en bruin, fijn- tot grofkorrelig voornamelijk hoekig tot subhoekig met een grijze, tufachtige matrix.

Afzettingsmilieu

Onduidelijk of deze afzettingen gelijktijdig gevormd werden met de Zuidwal Vulkanische koepel ('Zuidwal Volcanic Dome') of dat ze gevormd werden door erosie van de vulkaan (Herngreen, Smit & Wong 1991).

Definitie ondergrens

Gekenmerkt door een concordante, plotselinge overgang naar kalkhoudende tot dolomitische, bonte kleistenen met enkele zand- en steenkoollaag inschakelingen.

Definitie bovengrens

Gekenmerkt door een concordante, plotselinge overgang naar steenkoolachtige, bonte kleistenen met enkele zand-, maar veel steenkoollaag inschakelingen.

Dikte indicatie
Tot 68 m (SLK-01).
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: ?; DUI: ?; BEL: -.
Ouderdom
Berriasien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2274,5 - 2352,5 m (78m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2167 - 2189 m (22 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar de Waddenzee.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
Herngreen, G.F.W., Smit, R. & Wong, Th.E. 1991. Stratigraphy and tectonics of the Vlieland basin, The Netherlands. Special Publication of the European Association of Petroleum Geoscientists, Berlin, 175-192.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Wadden Vulkanoklastisch Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/wadden-vulkanoklastisch-laagpakket.