Rifgronden Laagpakket

Code
SLCFR
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993).
Lithologische beschrijving

Donkergrijze, kalkhoudende, plaatselijk siltige tot zandige kleisteen met dunne inschakelingen van goed gesorteerde, zeer fijn- tot fijnkorrelige zandsteen, dolomiet en steenkool. Een tot 25 m dik interval met een paar dikkere zandsteen- en steenkoollagen wordt tot het laagpakket gerekend. Boorkernen laten gebioturbeerde golvende en 'flaser' gelaagdheid zien. De zandstenen hebben scheve gelaagdheid. Interne 'coarsening upward' trends worden vaak aangetroffen.

Afzettingsmilieu

Lagunair.

Definitie ondergrens

Discordant met de Altena Groep; zichtbaar als een verschuiving in de sonic log patronen en als seismische reflector.

Definitie bovengrens

In het type boorgat wordt de bovengrens getrokken aan de basis van het tweede dikke zandsteen interval, vaak gemarkeerd door een piek in de weerstandslog. Weerstands- en sonic log waarden boven deze grens lijken wat te verschuiven en veranderen, hoewel dit niet uniform gebeurd.

Dikte indicatie
Tot 113 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Humber Group; DUI: ?; BEL: -.
Ouderdom
laatste Callovien - vroeg Oxfordien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2497 - 2572 m (75 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2817 - 2825 m (8 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar de Borkummer Rifgronden, een gebied in de Noordzee met een zeebodem van stenen, ten zuiden van het Duitse Waddeneiland Borkum.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Rifgronden Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/rifgronden-laagpakket.