hoofd-Friese Front laagpakket

Code
SLCFM
Status
Informeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993).
Lithologische beschrijving

Kleisteen, siltsteen, zandsteen en sporadisch steenkool.
Lagen tussen de Rifgronden en Oyster Ground laagpakketten worden toegekend aan de niet verder gedifferentieerde Friese Front Formatie en informeel aangeduid als het 'hoofd-Friese Front laagpakket'.

Afzettingsmilieu

Deltaic.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Tot 324 m.
Geografische verbreiding
Nog niet vastgesteld.
Regionale correlatie
Nog niet vastgesteld.
Ouderdom
laat Callovien - vroeg Tithonien.
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Oorsprong naam
Vernoemd naar het Friese Front, een zeemansnaam voor een ondiepte ten noorden van de Waddeneilanden, nabij de typelocatie.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Geert-Jan Vis (2019).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). hoofd-Friese Front laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/hoofd-friese-front-laagpakket.