Delfland Subgroep

Code
SLD
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Herngreen & Wong 1989; Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993).
Lithologische beschrijving

Opeenvolging van snel afwisselende paralische zanden en kleistenen, met wat steenkoollagen en veelvoorkomend bruinkool materiaal. In het centrale deel van het bekken komt een grote inschakeling van mariene kleien voor (NAM and RGD 1980).

Afzettingsmilieu

Proximaal marien.

Definitie ondergrens

In het typegebied ligt het discordant over de Altena Groep. Concordant op de Nedersaksen Groep in het Centraal-Nederlands Bekken en het Vlieland Bekken (NAM and RGD 1980).

Definitie bovengrens

Discordant bedekt door de Rijnland Groep (NAM and RGD 1980).

Dikte indicatie
Tot 850 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Humber Group; DUI: ?; BEL: -.
Ouderdom
Kimmeridgien - Berriasien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1052 - 1942 m (890 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1559 - 2270 m (711 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar het Hoogheemraadschap van Delfland, Zuid-Holland.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Herngreen, G.F.W. and Wong, Th.E. 1989. Revision of the ’Late Jurassic’ stratigraphy of the Dutch Central North Sea Graben - Geol. en Mijnbouw, 68, p. 73-105.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Delfland Subgroep. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/delfland-subgroep.