Laagpakket van Asse

Code
NLDOAS
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1997).
Lithologische beschrijving

Donkere groengrijze en blauwgrijze, plastische klei. Lokaal met bioturbatiesporen; kan aan de basis glauconiethoudend zijn en licht glimmerhoudend. Doorgaans zwak kalkhoudend tot kalkloos. Met name het bovenste deel van het laagpakket is zandig en kalkloos in een proximale positie. In oostelijk Nederland, dicht bij de paleo-kustlijn, is dit gedeelte zeer zandig, bruingekleurd en bevat het bruinkoolfragmenten. Afzettingen in de bekkenrand bevatten schelpen en Nummulieten aan de basis.

Afzettingsmilieu

Open-marien milieu in vrij ondiep water (tot 200 m diep).

Definitie ondergrens

De ondergrens wordt getrokken bij de overgang naar het Zand van Brussel Laagpakket of het Mergel van Brussel Laagpakket. Grens is doorgaans duidelijk, maar kan plaatselijk geleidelijk zijn.

Definitie bovengrens

Waar de opeenvolging niet afgesneden is door latere erosie wordt het Laagpakket van Asse in het grootste gedeelte van on- en offshore Nederland discordant bedekt door de Rupel Formatie. Waar laatstgenoemde begint met het zandige Laagpakket van Berg (bijv. Midden-Nederland), is de bovengrens scherp. Waar het Laagpakket van Berg afwezig is, rust het Laagpakket van Boom direct op de laagpakketten van Asse of Engelschhoek, waardoor het vaststellen van de grens lastig kan zijn. Echter, op boorgatmetingen heeft het Laagpakket van Boom en wat hogere gamma-ray uitslag dan de kleien van de Onder-Noordzee Groep. Biostratigrafische analysen worden dan vaak gebruikt om de grens te verifiëren.

Dikte indicatie
Tot 375 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: ?; DUI: ?; BEL: niet geheel equivalent aan de 'Asse Member' van de 'Maldegem Formation' (Marechal and Laga 1988). Het Nederlandse Laagpakket van Asse omvat een interval dat in noordwest België bestaat uit een afwisseling van klei en zandige eenheden, die als afzonderlijke laagpakketten zijn opgenomen in de 'Maldegem Formation' (Marechal and Laga 1988). Met uitzondering van het meest zuidwestelijk gedeelte, zijn de Nederlandse equivalenten voornamelijk kleiig en daarom is het Laagpakket van Asse niet verder onderverdeeld.
Ouderdom
midden Eoceen - laat Eoceen (Lutetien - Bartonien).
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
691 - 735 m AH (44 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
444 - 615m AH (171 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1007 - 1035 m AH (28 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar het dorp Asse in Belgisch Brabant.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Geert-Jan Vis (2019).
Referenties
Maréchal, R., Laga, P. (eds.) 1988. Voorstel lithostratigrafische indeling van het Paleogeen - Nationale Commissies voor Stratigrafie. Commissie: Tertiair, Belgische Geologische Dienst, Brussel, 208 p.
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1997. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands, revision and update by RGD and NOGEPA, Section I, Tertiary. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-39.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Asse. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-asse.