Fourteens Kleisteen Laagpakket

Code
SLDBC
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993).
Lithological description

Opeenvolging van voornamelijk midden- tot donkergrijzegroene, plaatselijk lichtgrijze of gevlekte rode, siltige, plaatselijk zwak kalkhoudende kleistenen met plaatselijk een paar inschakelingen van dunne, fossielhoudende kalkstenen, siltstenen en sporadische knollige, calciethoudende of dolomitische anhydrietlagen.

Depositional setting

Voornamelijk terrestrisch, lacustrien tot deels afgesloten lagunair, kustvlakte milieu met periodieke brakwater invloeden. Mariene invloeden komen voornamelijk voor in de basale delen van het laagpakket.

Definition of lower boundary

Concordant contact met de meer zandige afzettingen van het Laagpakket van Aerdenhout, of discordant met de Altena Groep.

Definition of upper boundary

Concordant bedekt door het zandige Laagpakket van Bloemendaal in blokken Q01 en K15. Elders is de top een concordant contact met de zandige afzettingen van het Laagpakket van Santpoort. In tijdens de Subhercynisch/Laramide fase geïnverteerde bekkenstructuren kan een discordant contact met de Krijtkalk of Onder-Noordzee Groep aangetroffen worden. Plaatselijk kan het Neomiodon Kleisteen Laagpakket of Rijnland Groep discordant op het Fourteens Kleisteen Laagpakket liggen.

Thickness indication
Tot 596 m (Q01-03).
Geographical distribution
Regional correlation
VK: Humber Group; DUI: ?; BEL: -.
Age
vroeg Kimmeridgien - vroeg Berriasien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1833 - 2110 m (277 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2571 - 2695 m (124 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1525 - 2122 m (597 m)
Origin of name
Vernoemd naar Breeveertien, een offshore zandbank ten westen van Noord-Holland.
Previous name(s)
Geen.
Reviewed by (date)
Sander Houben (2017).
References
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Fourteens Kleisteen Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/fourteens-kleisteen-laagpakket.