Basale Solling Zandsteen Laagpakket

Code
RNSOB
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Lichtgekleurd, massief en dolomiet-gecementeerd zandsteen interval. Bevat scheve gelaagdheid.

Afzettingsmilieu

Fluviatiel (vlechtende rivieren) en eolisch milieu.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld. Waar zandige sedimenten de overhand hebben, langs de bekkenrand, kan het moeilijk zijn om de grens te herkennen tussen de onderliggende Hoofd-Bontzandsteen Subgroep en het Basale Solling Zandseteen Laagpakket. Dit is zeker het geval bij geïsoleerd voorkomende putten. In dergelijke gevallen kunnen de formaties van Volpriehausen, Detfurth en Hardegsen worden samengenomen met het Basale Solling Zandsteen Laagpakket. Dit samengestelde zandsteenpakket kan dan informeel de midden-Bunter zandsteen (RBBM) genoemd worden.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Plaatselijk tot meer dan 10 m dik.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: ?; DUI: Solling Formation; BEL: Solling Formation.
Ouderdom
laatst Olenekien - vroegst Anisien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
3964 - 3970 m (6 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2513 - 2515 m (2 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2532 - 2535 m (3 m)
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Johan ten Veen (2017).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section E, Triassic. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-28.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Basale Solling Zandsteen Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/basale-solling-zandsteen-laagpakket.