Weiteveen Basale Klastica Laagpakket

Code
SKWFA
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993).
Lithologische beschrijving

Opeenvolging van bonte conglomeraten, zandstenen en kleistenen aan de basis van de Formatie van Weiteveen. Conglomeraten zijn sterk polymict, en bevatten afgeronde kleisteen-, mergel-, zandsteen- en kwartskeien. Limoniet, steenkool en plantresten komen vaak voor. Gaat naar boven toe over in bont gekleurde, zwak dolomitische of anhydritische kleistenen.

Afzettingsmilieu

Overstromingsvlakte tot riviervlakte milieu met afwisseling van lacustriene condities.

Definitie ondergrens

Ligt discordant over de Altena Groep of oudere sedimenten.

Definitie bovengrens

Getrokken aan de basis van de eerste duidelijke anhydriet- of kalksteenlaag, en gaat samen met een naar boven toe gerichte afname van de typische bonte kleuren van dit laagpakket.

Dikte indicatie
Tot 46 m (RUI-01).
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: ?; DUI: Münder Formatie; BEL: -.
Ouderdom
laat Tithonien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1567 - 1590 m (23 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1150 - 1196 m (46 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1327 - 1344 m (17 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
573 - 588 m (15 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar Weiteveen, gemeente Schoonebeek, Drenthe.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
‘t Hart, B.B. 1969. Die Oberjura- und Unterkreide-Sedimentation in den nördlichen und östlichen Niederlanden - Erdöl und Kohle, Erdgas, Petrochemie, 22, p. 253-261.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Weiteveen Basale Klastica Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/weiteveen-basale-klastica-laagpakket.