Onder-Volpriehausen Zandsteen Laagpakket

Code
RBMVL
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Goed gedefinieerde, roze tot grijze, (sub-)arkosische zandsteen eenheid. Heeft vaak een kenmerkend, geblokt patroon op gamma-ray logs.

Afzettingsmilieu

In de zuidelijke gebieden een fluviatiel milieu (Ames & Farfan 1996); eolisch milieu in de Centrale Noordzee Slenk (Fontaine et al. 1993).

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Tot 100 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Bunter Sandstone Formation; DUI: Volpriehausen Formation; BEL: Volpriehausen Formation.
Ouderdom
Olenekien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
4158 - 4205 m (47 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2892 - 2898 m (6 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2670 - 2728 m (58 m)
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Johan ten Veen (2017).
Referenties
Ames, R. & Farfan, P.F. 1996. The environment of deposition of the Triassic Main Buntsandstein Formation in the P and Q quadrants, offshore the Netherlands. In: Rondeel, H.E., Batjes, D.A.J. & Nieuwenhuijs, W.H. (eds): Geology of gas and oil under the Netherlands. Kluwer (Dordrecht). 167–178.
Fontaine, J.M., Guastella, G., Jouault, P. & De la Vega, P. 1993. F15-A: a Triassic gas field on the eastern limit of the Dutch Central Graben. In: Parker J.R. (ed.): Petroleum Geology of Northwest Europe. Proceedings of the 4th Conference, Geological Society (London). 583–593.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section E, Triassic. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-28.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Onder-Volpriehausen Zandsteen Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/onder-volpriehausen-zandsteen-laagpakket.