Boven-Keuper Kleisteen Laagpakket

Code
RNKPU
Status
Formeel (NAM & RGD 1980).
Lithologische beschrijving

Voornamelijk grijze, siltige kleistenen en mergels met fijnkorrelige zandsteenlamina.

Afzettingsmilieu

Lacustrien.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Tot 194 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Triton Formation; DUI: Arnstadt Formation (Steinmergelkeuper); BEL: Upper Keuper Claystone Member.
Ouderdom
laat Norien - vroegst Rhaetien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2808 - 2845 m (37 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1623 - 1628 m (5 m)
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Johan ten Veen (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Boven-Keuper Kleisteen Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/boven-keuper-kleisteen-laagpakket.