Laagpakket van Orp

Code
NLLAOR
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1997).
Lithologische beschrijving

Zeer fijnkorrelige (105-150 µm), licht- tot donkergroen/grijze, glauconiethoudende, deels kalkhoudende zanden met enkele ingeschakelde kleilagen. Bevat plaatselijk schelpen. Lokaal bestaat de eenheid uit twee 'coarsening upward' opeenvolgingen.

Afzettingsmilieu

Ondiep- tot open-marien. Marien transgressief zand, afgezet in een waterdiepte < 50 m.

Definitie ondergrens

Scherpe en duidelijk discordante grens wanneer liggend op Mezozoïsche afzettingen. Licht discordant maar scherp, wanneer liggend op de Formatie van Houthem of het Laagpakket van Swalmen.

Definitie bovengrens

Scherpe grens met het bovenliggende Laagpakket van Gelinden (in het zuidoosten van Nederland). Vrij scherpe grens met het Laagpakket van Liessel in de rest van Nederland.

Dikte indicatie
Tot 120 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: geen equivalent; DUI: Hückelhoven Beds; BEL: de Heers Formation omvat twee laagpakketten: het Sand of Orp gevolgd door de Marls of Gelinden. Het Nederlandse Laagpakket van Orp is het equivalent van het Belgische Sand of Orp (Marechal & Laga 1988).
Ouderdom
laat Paleoceen (Selandien).
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1412 - 1423 m AH (11 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar het dorp Orp in Waals-Brabant (België).
Vorige benaming(en)
Heers Member (NAM & RGD 1980). Hernoemd in lijn met de Belgische nomenclatuur (Maréchal & Laga 1988).
Gereviewed door (datum)
Geert-Jan Vis (2019).
Referenties
Maréchal, R., Laga, P. (eds.) 1988. Voorstel lithostratigrafische indeling van het Paleogeen - Nationale Commissies voor Stratigrafie. Commissie: Tertiair, Belgische Geologische Dienst, Brussel, 208 p.
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1997. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands, revision and update by RGD and NOGEPA, Section I, Tertiary. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-39.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Orp. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-orp.