Mergel van Brussel Laagpakket

Code
NLDOBM
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1997).
Lithologische beschrijving

Groenige tot bruinige grijze, siltige, kalkhoudende klei tot mergel.

Afzettingsmilieu

Marien milieu, buiten-neritisch. De eenheid is het distale equivalent van het Zand van Brussel Laagpakket.

Definitie ondergrens

Kan op boorgatmetingen onderscheden worden van de onderliggende klei (Laagpakket van Ieper en/of vingervormig in elkaar ingrijpend Laagpakket van Engelschhoek) door een hogere weerstands- en akoestische snelheidsuitslag en door lagere gamma-ray waarden.

Definitie bovengrens

Het laagpakket kan op boorgatmetingen onderscheden worden van de bovenliggende kleien (Laagpakket van Asse en/of vingervormig in elkaar ingrijpend Laagpakket van Engelschhoek) door een hogere weerstands- en akoestische snelheidsuitslag en door lagere gamma-ray waarden.

Dikte indicatie
Tot 750 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: ?; DUI: ?; BEL: ?
Ouderdom
midden Eoceen.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1035 - 1099 m AH (64 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar Brussel, België en de voornaamste lithologie.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Geert-Jan Vis (2019).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1997. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands, revision and update by RGD and NOGEPA, Section I, Tertiary. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-39.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Mergel van Brussel Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/mergel-van-brussel-laagpakket.