Laagpakket van Liessel

Code
NLLALI
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Amended (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1997).
Lithologische beschrijving

Doorgaans donkergroene, harde, brokkelige klei, zwak siltig; bevat pyriet, glimmers en veel glauconiet. Het basale deel van het laagpakket kan mergelig zijn en lichter van kleur. In oostelijk Nederland (dichter bij de paleo-kustlijn) is de klei fijnzandig tot siltig en groen, soms bruin van kleur. Bevat veel sporen van bioturbatie.

Afzettingsmilieu

Open-marien milieu; waterdiepte van enkele tientallen tot honderden meters.

Definitie ondergrens

Nagenoeg geleidelijke overgang naar het onderliggende Laagpakket van Gelinden (in het grootste deel van Zuidoost-Nederland). Op gamma-ray logs heeft het Laagpakket van Liessel hogere waarden dan het Laagpakket van Gelinden; op weerstandslogs is het tegenovergestelde te zien. Elders in Nederland bedekt het Laagpakket van Liessel het Laagpakket van Orp. Wanneer het Laagpakket van Orp afwezig is, ligt het Laagpakket van Liessel discordant op Mezozoïsche of oudere afzettingen.

Definitie bovengrens

Enigszins geleidelijke overgang naar het bovenliggende zandige Laagpakket van Reusel (zuidelijk deel van Nederland). Elders wordt deze eenheid bedekt door het Laagpakket van Oosteind; dat lagere gamma-ray en spontaan-potentiaal waarden in de boorgatmetingen heeft. Tegen de flanken van het ‘Southern Early Tertiary High’ en plaatselijk in noordoost Nederland wordt het laagpakket discordant bedekt door jongere afzettingen.

Dikte indicatie
Tot 450 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Maureen Formation, Lista Formation; DUI: afwezig; BEL: zuidoost Nederland: Waterschei Member van de Hannut Formation (Landen Group, Marechal & Laga (1988)).
Ouderdom
laat Paleoceen (Thanetien).
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1363 - 1395 m AH (32 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
998 - 1069 m AH (71 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar de plaats Liessel, Noord-Brabant.
Vorige benaming(en)
Landen Klei Laagpakket (NAM & RGD 1980). Nieuwe naam; hernoemd omdat Landen al gebruikt wordt als formatienaam.
Gereviewed door (datum)
Geert-Jan Vis (2019).
Referenties
Maréchal, R., Laga, P. (eds.) 1988. Voorstel lithostratigrafische indeling van het Paleogeen - Nationale Commissies voor Stratigrafie. Commissie: Tertiair, Belgische Geologische Dienst, Brussel, 208 p.
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1997. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands, revision and update by RGD and NOGEPA, Section I, Tertiary. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-39.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Liessel. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-liessel.