Laagpakket van Reusel

Code
NLLARE
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1997).
Lithologische beschrijving

In zuidoost Nederland bestaat de eenheid uit twee of drie 'coarsening upward' opeenvolgingen. De basale opeenvolging bestaat uit een kleinschalige afwisseling van lagen harde siltsteen en kleisteen bedekt door een dunne laag schoon zand. De bovenste opeenvolging heeft een zandiger karakter en wordt aan de top ook bedekt door een dunne laag schoon zand. De zanden kunnen zeer fijn zijn (105-150 µm) en zijn lokaal verkit tot zandsteen. Het kalkgehalte neemt naar de top toe af, terwijl het glauconietgehalte toeneemt. Lichtgrijs tot groen gekleurd.

Afzettingsmilieu

Waarschijnlijk de distale expressie van een noordwaarts prograderend deltasysteem. De initiële waterdiepte was waarschijnlijk rond de 100 m, maar werd steeds ondieper. Dit komt overeen met een NW-ZO georiënteerde delta uitbouw (loodrecht op de paleokustlijn), die naar het noorden toe uitwigt.

Definitie ondergrens

Geleidelijke grens met het onderliggende Laagpakket van Liessel.

Definitie bovengrens

Concordant of licht discordant contact met het bovenliggende Laagpakket van Oosteind. Het contact kan vrij onduidelijk zijn. Echter, in vergelijking met het schone, uitgewassen 'fining upward' Laagpakket van Oosteind (met zeer lage gamma-ray waarden), bestaat het bovenste deel van het Laagpakket van Reusel uit een 'coarsening upward' opeenvolging van een doorgaans meer kleiige, kleinschalige afwisseling van zand- en kleilagen (met hoge gamma-ray uitslagen).

Dikte indicatie
Tot 85 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Lista Formation; DUI: Landen Formation; BEL: opeenvolging van het Halen Member (basis) tot het Grandglise Member (top) van de Hannut Formation (Marechal & Laga 1988).
Ouderdom
laat Paleoceen (Thanetien).
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1279 - 1363 m AH (84 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar het dorp Reusel, Noord-Brabant, in de nabijheid van het typeboorgat.
Vorige benaming(en)
Onjuist geïnterpreteerd als Ieper Clay Member (NAM & RGD 1980).
Gereviewed door (datum)
Geert-Jan Vis (2019).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1997. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands, revision and update by RGD and NOGEPA, Section I, Tertiary. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-39.
Maréchal, R., Laga, P. (eds.) 1988. Voorstel lithostratigrafische indeling van het Paleogeen - Nationale Commissies voor Stratigrafie. Commissie: Tertiair, Belgische Geologische Dienst, Brussel, 208 p.
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Reusel. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-reusel.