Laagpakket van De Wijk

Code
NLDOWY
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1997). Hernoemd (2019).
Lithologische beschrijving

Tufachtige klei en silt. Blauw tot violet-grijs gekleurd, afgewisseld met donkergrijze en roodbruine klei. Bevay vulkanische as afkomstig uit een bron ten noord(westen) van de Noordzee (Morton & Knox, 1990).

Afzettingsmilieu

Marien.

Definitie ondergrens

Kan onderscheiden worden van de onder- en bovenliggende lagen door het kenmerkende karakter van de boorgatmetingen: lagere gamma-ray waarden dan voor de gemiddelde klei en hoge-snelheids-pieken op akoestische logs (Jacqué & Thouvenin 1975).

Definitie bovengrens

Kan onderscheiden worden van de onder- en bovenliggende lagen door het kenmerkende karakter van de boorgatmetingen: lagere gamma-ray waarden dan voor de gemiddelde klei en hoge-snelheids-pieken op akoestische logs (Jacqué & Thouvenin 1975).

Dikte indicatie
Tientallen meters.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Balder Formatie; DUI: ?; BEL: afwezig.
Ouderdom
vroeg Eoceen (Ypresien).
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1524 - 1532 m AH (8 m)
Lectostratotype
Boring:
De Wijk-17 (WYK-17)
Diepte (dikte) langs boorgat:
510-535 m AH (25 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar het dorp Wijk in Drenthe.
Vorige benaming(en)
Basale Dongen Tuffiet Laagpakket (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1997). De naam 'Dongen' wordt al gebruikt als formatienaam.
Gereviewed door (datum)
Geert-Jan Vis (2019).
Referenties
Jacqué, M. and Thouvenin, J., 1975: Lower Tertiary tuffs and volcanic activity in the North Sea. In: Woodland, A.W. (ed.): Petroleum and the continental shelf of North West Europe, I Geology, p. 455-465 - Applied Science Publ., Barking.
Morton, A.C. and Knox, R.W.O'B, 1990: Geochemistry of late Paleocene and early Eocene tephras from the North Sea Basin - Journ. Geol. Soc. London, 147, p. 425-437.
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1997. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands, revision and update by RGD and NOGEPA, Section I, Tertiary. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-39.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van De Wijk. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-de-wijk.