Laagpakket van Engelschhoek

Code
NLDOEN
Status
Formeel.
Lithologische beschrijving

Klei.

Afzettingsmilieu

Marien.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Tot 800 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
Nog niet vastgesteld.
Ouderdom
Nog niet vastgesteld.
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Oorsprong naam
Vernoemd naar een zandbank bekend onder zeehondenspotters, tussen Vlieland en Terschelling.
Vorige benaming(en)
Vervangt het Dongen Klei Laagpakket (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1997) omdat 'Dongen' al in gebruik was als formatienaam.
Gereviewed door (datum)
Geert-Jan Vis (2019).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1997. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands, revision and update by RGD and NOGEPA, Section I, Tertiary. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-39.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Engelschhoek. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-engelschhoek.