Laagpakket van Tilligte

Code
NUBXTI
Status
Formeel (Schokker et al. 2005; Schokker et al. 2007).
Lithologische beschrijving

Grijze leem, humeus en zandig, met ingeschakelde zandlaagjes en plantenresten. Bruin amorf veen, kleiig, siltig of zandig. Lokaal geelgrijze kalkgytttjalagen.

Afzettingsmilieu

Periglaciaal lacustrien, kleinschalig fluviatiel komgebied.

Definitie ondergrens

Geleidelijke overgang naar andere facies van de Formatie van Boxtel.

Definitie bovengrens

Erosief contact met fluvioperiglaciaal zand (Laagpakket van Singraven, Formatie van Boxtel).

Dikte indicatie
Tot ongeveer 10 m.
Geografische verbreiding
Twente en vermoedelijk ook noordelijk Noord-Holland.
Regionale correlatie
Noordzee: afwezig; VK: afwezig; DUI: ?; BEL: afwezig.
Ouderdom
laat Midden Pleistoceen (Midden Weichselien).
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Oorsprong naam
Vernoemd naar Tilligte.
Vorige benaming(en)
Lagen van Tilligte (Van Huissteden 1990).
Gereviewed door (datum)
Wim Dubelaar (2018), Sytze van Heteren (2019).
Referenties
Schokker, J, De Lang, F.D., Weerts, H.J.T., Den Otter, C., Passchier, S. 2005. Beschrijving lithostratigrafische eenheid. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. Utrecht.
Schokker, J., Weerts, H.J.T., Westerhoff, W.E., Berendsen, H.J.A., Den Otter, C. 2007. Introduction of the Boxtel Formation and implications for the Quaternary lithostratigraphy of the Netherlands. Netherlands Journal of Geosciences / Geologie en Mijnbouw, 86, 197-210.
Van Huissteden, J. 1990. Tundra rivers of the Last Glacial: sedimentation and geomorphological processes during the Middle Pleniglacial in Twente, eastern Netherlands. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 44 (3), 3-138.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Tilligte. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-tilligte.