Laagpakket van Delwijnen

Code
NUBXDE
Status
Formeel (Schokker et al. 2005; Schokker et al. 2007).
Lithologische beschrijving

Grijs tot bruin, zeer fijn tot grof zand (105-420 µm), veelal kalkloos maar kalkhoudend aan basis, sporadisch dun leemlaagje of snoertje fijn grind.

Afzettingsmilieu

Periglaciaal eolisch (rivierduin).

Definitie ondergrens

Scherp contact met fluviatiel zand (Formatie van Kreftenheye) en zandig silt (Laagpakket van Wijchen, Formatie van Kreftenheye).

Definitie bovengrens

Lokaal aan maaiveld. Scherp contact met fluviatiel zand en klei (Formatie van Echteld) of veen (Basisveen Laag, Formatie van Nieuwkoop).

Dikte indicatie
Tot ongeveer 20 m.
Geografische verbreiding
Gegroepeerde lokale voorkomens in de West-Nederlandse riviervlakte van Rijn-Maas.
Regionale correlatie
Noordzee: niet gedifferentieerd; VK: afwezig; DUI: afwezig; BEL: deel van het Lid van Wildert (Formatie van Gent) in de riviervlakte van de Schelde (Vernes et al. 2018).
Ouderdom
Laat Pleistoceen (Laat Weichselien) - Greenlandien (vroeg Holoceen).
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Oorsprong naam
Vernoemd naar Delwijnen (Törnqvist et al. 1994).
Vorige benaming(en)
Rivierduinafzettingen, voorheen onderdeel van de Formatie van Kreftenheye (Doppert et al. 1975).
Gereviewed door (datum)
Wim Dubelaar (2018), Sytze van Heteren (2019).
Referenties
Doppert, J.W.Chr., Ruegg, G.H.J., Van Staalduinen, C.J., Zagwijn, W.H., Zandstra, J.G. 1975. Formaties van het Kwartair en Boven-Tertiair in Nederland. In: Zagwijn, W.H., Van Staalduinen, C.J. (eds.): Toelichting bij geologische overzichtskaarten van Nederland. Rijks Geologische Dienst, Haarlem, 11-56.
Schokker, J, De Lang, F.D., Weerts, H.J.T., Den Otter, C., Passchier, S. 2005. Beschrijving lithostratigrafische eenheid. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. Utrecht.
Schokker, J., Weerts, H.J.T., Westerhoff, W.E., Berendsen, H.J.A., Den Otter, C. 2007. Introduction of the Boxtel Formation and implications for the Quaternary lithostratigraphy of the Netherlands. Netherlands Journal of Geosciences / Geologie en Mijnbouw, 86, 197-210.
Törnqvist, T.E., Weerts, H.J.T., Berendsen, H.J.A. 1994. Definition of two new members in the upper Kreftenheye and Twente Formations (Quaternary, the Netherlands): a final solution to persistent confusion? Geologie en Mijnbouw, 72, 251-264.
Vernes, R.W., Deckers, J., Bakker, M.A.J., Bogemans, F., De Ceukelaire, M., Doornenbal, J.C., den Dulk, M., Dusar, M., Van Haren, T.F.M., Heyvaert, V.M.A., Kiden, P., Kruisselbrink, A.F., Lanckacker, T., Menkovic, A., Meyvis, B., Munsterman, D.K., Reindersma, R., ten Veen, J.H., van de Ven, T.J.M., Walstra, J., Witmans, N. 2018. Geologisch en hydrogeologisch 3D model van het Cenozoïcum van de Belgisch-Nederlandse grensstreek van Midden-Brabant / De Kempen (H3O – De Kempen). Studie uitgevoerd door VITO, TNO-Geologische Dienst Nederland en de Belgische Geologische Dienst in opdracht van Vlaams Planbureau voor Omgeving, Vlaamse Milieumaatschappij, TNO, Geologische Dienst Nederland, Nederlandse Provincie Noord-Brabant, Brabant Water, Programmabureau KRW/DHZ Maasregio.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Delwijnen. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-delwijnen.