Laagpakket van Schaarsbergen

Code
NUDRSC
Status
Formeel (Bakker et al. 2003).
Lithologische beschrijving

Grijs tot grijswit, geelbruin tot grijsgroen matig fijn tot uiterst grof zand (150-2000 µm), grindig, (licht) kalkhoudend. Lokale geulopvullingen nabij de top, horizontale gelaagdheid.

Afzettingsmilieu

Fluvioglaciaal (inclusief sandur (horizontal gelaagd zand), sub-/proglaciaal (tunneldal, kameheuvel en terras, esker), lokaal glaciolacustrien.

Definitie ondergrens

Veelal diffuse overgang naar fluviatiel zand.

Definitie bovengrens

Scherp contact met grondmorene (Laagpakket van Gieten, Formatie van Drente), geleidelijke overgang naar fluviatiel zand (Formatie van Kreftenheye).

Dikte indicatie
Tot ongeveer 55 m.
Geografische verbreiding
Noord-Nederland, centrale en noordelijke deel van Nederlandse Noordzee.
Regionale correlatie
Noordzee: Molengat Formatie (gedefinieerd en gekarteerd in samenspraak met de Britse Geologische Dienst; Laban 1995); VK: deel van de Wolston Glacigenic Formation (McMillan et al. 2011); DUI: Sander (Klostermann 1992; Braun & Thiermann 1981); BEL: afwezig.
Ouderdom
laat Midden Pleistoceen (Saalien).
Holostratotype
Boring:
B40A0132 (Schaarsbergen)
Diepte (dikte) langs boorgat:
0 - 51,25 m (51,25) beneden maaiveld
Oorsprong naam
Vernoemd naar Schaarsbergen.
Vorige benaming(en)
Molengat Formatie.
Gereviewed door (datum)
Wim Dubelaar (2018), Sytze van Heteren (2019).
Referenties
Bakker, M.A.J., Den Otter, C. Weerts, H.J.T. 2003. Beschrijving lithostratigrafische eenheid. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. Utrecht.
Braun, F.J., Thiermann, A. 1981. Geologische Karte von Nordrhein-Westfalen 1:25.000. Erläuterungen zu Blatt 4130 Emmerich. Geologisches Landesamt Nordrhein-Westfalen, Krefeld.
Klostermann, J. 1992. Das Quartär der Niederrheinischen Bucht. Geologisches Landesamt Nordrhein-Westfalen, Krefeld, 200 p.
Laban, C. 1995. The Pleistocene glaciations in the Dutch sector of the North Sea. A synthesis of sedimentary and seismic data. PhD Thesis, University of Amsterdam, 194 p.
McMillan, A.A., Hamblin, R.J.O., Merritt, J.W. 2011. A lithostratigraphical framework for onshore Quaternary and Neogene (Tertiary) superficial deposits of Great Britain and the Isle of Man. British Geological Survey Research Report, RR/10/03, 343 p.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Schaarsbergen. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-schaarsbergen.