Formatie van Drente

Code
NUDR
Status
Formeel (Doppert et al. 1975). Bijgewerkt (Bakker et al. 2003).
Lithologische beschrijving

Matig grof tot uiterst grof zand (210-2000 µm), grindig. Grijsblauw to bruingrijs matig fijn zand (150-210 µm), grindig (met stenen, keien en blokken), slecht gesorteerd, sterk siltig, kalkarm. Grijsblauwe tot bruingrijze klei en leem, sterk zandig tot uiterst siltig, grindig. Donkergrijze tot donkerbruine klei, siltig, gelaagd (mm tot cm-schaal), stevig.

Afzettingsmilieu

Glaciaal, inclusief subglacial (keileem/grondmorene; diamict), fluvioglaciaal (sandur, kame en esker; (kei)zand), en glaciolacustrine (klei met warven).

Definitie ondergrens

Varieert van scherp tot geleidelijk. In Noord-Nederland komt lokaal het Laagpakket van Gieten (tot bijna) aan het maaiveld. In een groot deel van het verbreidingsgebied wordt het heterogene keizand d.m.v. een scherpe grens bedekt door fijne- tot grofkorrelige zanden van de Formatie van Boxtel. Het contact van de grofkorrelige zanden bovenin de Formatie van Drente (Laagpakket van Schaarsbergen) met de min of meer fluviatiele afzettingen van de Formatie van Kreftenheye kan onduidelijk zijn.

Definitie bovengrens

In Noord-Nederland, grondmorene lokaal aan maaiveld. Veelal, scherp contact met eolisch en beekzand (Formatie van Boxtel). Diffuus waar grof grindig zand onder flvialtiel zand ligt (Formatie van Kreftenheye).

Dikte indicatie
Tot ongeveer 60 m in glaciale bekkens.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
Noordzee: Molengat, Borkum Riff en Cleaver Bank Formaties (gedefinieerd en gekarteerd in samenspraak met de Britse Geologische Dienst); VK: Wolston Glacigenic Formation (McMillan et al. 2011); DUI: Grundmoräne; BEL: afwezig.
Ouderdom
laat Midden Pleistoceen (Midden Saalien - Laat Saalien).
Lectostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
0,65 - 3,55 m (2,9 m) beneden maaiveld
Lectostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
0 - 51,25 m (51,25) beneden maaiveld
Lectostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
51,0 - 111,2 m (60,2 m) beneden maaiveld
Lectostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
47,15 - 57,60 m (10,45 m) beneden maaiveld
Oorsprong naam
Vernoemd naar de provincie Drenthe.
Vorige benaming(en)
Formatie van Drenthe (Zagwijn 1961; andere spelling), Molengat, Borkum Riff and Cleaver Bank Formaties (Rijsdijk et al. 2005).
Gereviewed door (datum)
Wim Dubelaar (2018), Sytze van Heteren (2019).
Referenties
Bakker, M.A.J., Den Otter, C. Weerts, H.J.T. 2003. Beschrijving lithostratigrafische eenheid. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. Utrecht.
Doppert, J.W.Chr., Ruegg, G.H.J., Van Staalduinen, C.J., Zagwijn, W.H., Zandstra, J.G. 1975. Formaties van het Kwartair en Boven-Tertiair in Nederland. In: Zagwijn, W.H., Van Staalduinen, C.J. (eds.): Toelichting bij geologische overzichtskaarten van Nederland. Rijks Geologische Dienst, Haarlem, 11-56.
McMillan, A.A., Hamblin, R.J.O., Merritt, J.W. 2011. A lithostratigraphical framework for onshore Quaternary and Neogene (Tertiary) superficial deposits of Great Britain and the Isle of Man. British Geological Survey Research Report, RR/10/03, 343 p.
Zagwijn, W.H. 1961. Vegetation, climate and radiocarbon datings in the Late Pleistocene of the Netherlands. Part I: Eemian and Early Weichselian. Mededelingen van de Geologische Stichting, Nieuwe Serie 14, 15-45.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Formatie van Drente. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/formatie-van-drente.