Laagpakket van Gieten

Code
NUDRGI
Status
Formeel (Bakker et al. 2003).
Lithologische beschrijving

Diamict: grijsbruine tot bruingrijze klei en leem, sterk zandig en siltig, grindig (tot stenen, keien en blokken).

Afzettingsmilieu

Subglaciaal. Grind in grondmorene en keizand is Scandinavisch van oorsprong.

Definitie ondergrens

Scherp, discordant contact met (grindig) grof fluviatiel zand.

Definitie bovengrens

Veelal (bijna) aan maaiveld.

Dikte indicatie
Tot ongeveer 10 m.
Geografische verbreiding
Noord-Nederland. Centrale en noordelijke deel van de Nederlandse Noordzee.
Regionale correlatie
Noordzee: Borkum Riff Formatie (gedefinieerd en gekarteerd in samenspraak met de Britse Geologische Dienst; Laban 1995); VK: deel van de Wolston Glacigenic Formation (McMillan et al. 2011); DUI: Grundmoräne (Klostermann 1992; Braun & Thiermann 1981).
Ouderdom
laat Midden Pleistoceen (Saalien).
Holostratotype
Boring:
B12G0020 (Gieten)
Diepte (dikte) langs boorgat:
0,65 - 3,55 m (2,90 m) beneden maaiveld
Oorsprong naam
Vernoemd naar Gieten.
Vorige benaming(en)
Borkum Riff Formatie.
Gereviewed door (datum)
Wim Dubelaar (2018), Sytze van Heteren (2019).
Referenties
Bakker, M.A.J., Den Otter, C. Weerts, H.J.T. 2003. Beschrijving lithostratigrafische eenheid. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. Utrecht.
Braun, F.J., Thiermann, A. 1981. Geologische Karte von Nordrhein-Westfalen 1:25.000. Erläuterungen zu Blatt 4130 Emmerich. Geologisches Landesamt Nordrhein-Westfalen, Krefeld.
Klostermann, J. 1992. Das Quartär der Niederrheinischen Bucht. Geologisches Landesamt Nordrhein-Westfalen, Krefeld, 200 p.
Laban, C. 1995. The Pleistocene glaciations in the Dutch sector of the North Sea. A synthesis of sedimentary and seismic data. PhD Thesis, University of Amsterdam, 194 p.
McMillan, A.A., Hamblin, R.J.O., Merritt, J.W. 2011. A lithostratigraphical framework for onshore Quaternary and Neogene (Tertiary) superficial deposits of Great Britain and the Isle of Man. British Geological Survey Research Report, RR/10/03, 343 p.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Gieten. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-gieten.