Standen

Met het monitoren van het grondwater zijn tijdreeksen van tientallen jaren opgebouwd op vele duizenden locaties in Nederland. Met die informatie is het mogelijk om karakteristieke kenmerken van de beweging van het grondwater vast te stellen, ruimtelijke patronen te herkennen en trendmatige veranderingen te analyseren. Belangrijke kenmerken zijn bijvoorbeeld de hoogste en laatste grondwaterstand die in een bepaald gebied zijn te verwachten als gevolg van het jaarlijkse seizoenpatroon. Die kennis is niet alleen van belang voor de landbouw en natuurontwikkeling, maar ook voor het ontwerpen van nieuwe woonwijken en infrastructuur.
De meetgegevens geven inzicht in de reactie van het grondwater op veranderingen zoals de verlaging van een polderpeil, of grondwaterwinning. Op basis van die informatie kunnen voorspellingen worden gedaan over het verloop van de grondwaterstand in de toekomst. Hoe langer de tijdreeksen zijn, des te nauwkeuriger de voorspellingen zijn over het lange termijn gedrag van het grondwater. Een van de belangrijke uitdagingen van nu is het voorspellen van de invloed van de klimaatverandering op het grondwatersysteem. Zowel in nationaal als internationaal verband worden richtlijnen ontwikkeld voor een duurzaam beleid en beheer van onze grondwatersystemen.

DINOLoket biedt de gebruiker de mogelijkheid om informatie over de kwantiteit en kwaliteit van het grondwater uit DINO Grondwater te halen. De aanlevering van gegevens vanuit het systeem gebeurt op dit moment volgens een format dat de gebruiker op eenvoudige wijze in een spreadsheet, bijvoorbeeld via Microsoft Excel, kan bekijken. Ter bevordering van de leesbaarheid is de aangeboden hoeveelheid data (voorlopig) beperkt gehouden.

Standen op de kaart

Het gegevenstype "Standen" is op de kaart te vindenĀ onder Grondwateronderzoek.