Laagpakket van Someren

Code
NMVESO
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1997).
Lithologische beschrijving

Kleiige zanden die naar boven toe overgaan in fijnkorrelige zanden. Zand is groengrijs van kleur en glauconietarm. Plaatselijk met mariene schelpen. Wordt alleen in de Roerdalslenk aangetroffen. Vertegenwoordigd het bovenste, zandige deel van de Formatie van Veldhoven.

Afzettingsmilieu

Binnen-neritisch marien milieu.

Definitie ondergrens

Bedekt concordant het Laagpakket van Wintelre. Geleidelijke overgang. Op het Peelblok en Venloblok bestaat de Formatie van Veldhoven voornamelijk uit zand met slechts een dun voorkomen van het Laagpakket van Wintelre. Hier kan het Laagpakket van Someren alleen onderscheden worden d.m.v. biostratigrafische data.

Definitie bovengrens

Discordant bedekt door de Formatie van Breda, behalve waarschijnlijk in de Roerdalslenk. In de slenk wordt de bovengrens gemarkeerd door een verandering in de spontane potentiaal (SP) log, van enigszins geleidelijk afnemende waarden onder de grens tot midden- tot hoogamplitude afwisselingen boven de grens. Op het Peelblok en Venloblok wordt de grens in de gamma-ray log gemarkeerd door een algehele verschuiving naar lagere waarden. De onderste paar meters van de Formatie van Breda heeft echter, vanwege het hogere glauconietgehalte, relatief hoge gamma waarden.

Dikte indicatie
Tot ongeveer 100 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: ?; DUI: ?; BEL: ?
Ouderdom
vroeg Mioceen (Burdigalien).
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
867 - 952 m (85 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
860 - 935 m (75 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
223 - 244 m (21 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar Someren.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Dirk Munsterman (2018).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1997. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands, revision and update by RGD and NOGEPA, Section I, Tertiary. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-39.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Someren. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-someren.