Laagpakket van Kleine-Spouwen

Code
NMRUKS
Status
Formeel.
Lithologische beschrijving

Fossielrijke en septariahoudende klei met horizontale gelaagdheid.

Afzettingsmilieu

Marien.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Nog niet vastgesteld.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: ?; DUI: ?; BEL: Laagpakket van Kleine-Spouwen.
Ouderdom
Rupelien.
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Oorsprong naam
Vernoemd naar het dorp Kleine-Spouwen, België.
Vorige benaming(en)
Laag van Kleine-Spouwen (De Lang & Ebbing 2003).
Gereviewed door (datum)
Geert-Jan Vis (2019).
Referenties
De Lang, F.D., Ebbing, J.H.J. 2003. Beschrijving lithostratigrafische eenheid: Rupel Formatie. NITG-TNO, 6 p.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Kleine-Spouwen. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-kleine-spouwen.