Laagpakket van Watervliet

Code
NMTOWA
Status
Formeel.
Lithologische beschrijving

Een afwisseling van zand- en kleipakketten.

Afzettingsmilieu

Marien.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Nog niet vastgesteld.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: ?; DUI: ?; BEL: Laagpakket van Watervliet.
Ouderdom
laat Eoceen - vroeg Oligoceen.
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Oorsprong naam
Vernoemd naar het dorp Watervliet in België.
Vorige benaming(en)
Laag van Watervliet (Ebbing et al. 2003).
Gereviewed door (datum)
Geert-Jan Vis (2019).
Referenties
Ebbing, J.H.J., Menkovic, A., Busschers, F.S. 2003. Beschrijving lithostratihrafische eenheid: Formatie van Tongeren. NITG-TNO, 5 p.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Watervliet. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-watervliet.