hoofd-Klaverbank laagpakket

Code
DCCKM
Status
Informeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1995).
Lithologische beschrijving

Zandsteen die behoort tot de Formatie van Klaverbank, maar niet het Botney Laagpakket is.

Afzettingsmilieu

Fluviatiel met mariene incursies.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Ongeveer 100 m.
Geografische verbreiding
Nog niet vastgesteld.
Regionale correlatie
In sommige boorgaten wordt een meer dan 100 m dik zandsteen interval aangetroffen in het bovenste deel van de Formatie van Klaverbank. Dit interval kan gecorelleerd worden met de 'Caister sandstone unit' in het VK (Cameron 1993).
Ouderdom
Nog niet vastgesteld.
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Jurgen Foeken (2019).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1995. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands, revision and update by RGD and NOGEPA, Section C, Silesian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-40.
Cameron, T.D.J. 1993. Carboniferous and Devonian of the Southern North Sea. ln: Knox. R.W.0'8. & Cordey, W.G. (eds.) Lithostratigraphic nomenclature of the UK North Sea 5, British Geological Survey, Nottingham, 94 p.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). hoofd-Klaverbank laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/hoofd-klaverbank-laagpakket.