Formatie van Strijen

Code
DCHS
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1995).
Lithologische beschrijving

Voornamelijk roodbruine, maar ook beige, grijze of bonte, siltige tot zeer fijnkorrelige zandige kleistenen. Ingeschakelde zandsteenlagen zijn 2 tot 30 m dik. De zanden zijn licht, groen tot geel, grijs of rood, subhoekig tot afgerond, matig tot goed gesorteerd, fijn- tot grofkorrelig. De kleisteen intervallen zijn tussen de 10 en 70 m dik, gemiddeld 40 m. Kalkhoudende deeltjes komen in de grijze kleistenen voor, met name in het onderste deel. Steenkoollagen zijn zeldzaam tot afwezig.

Afzettingsmilieu

Voornamelijk goed gedraineerd, distaal fluviatiele stroomgordel of overstromingsvlakte milieu met vlakteafspoelingen en een paar fluviatiele geulsystemen.

Definitie ondergrens

Getrokken aan de basis van het eerste meer dan 60 m dikke kleisteen interval wat de bovenste massieve zandsteenlaag van de Formatie van Hellevoetsluis bedekt. Waar de afzettingen te fijnkorrelig zijn om Formatie van Hellevoetsluis genoemd te worden, kan de Formatie van Strijen (min of meer concordant) op de Formatie van Maurits rusten.

Definitie bovengrens

Afgesneden door de Saalische Discordantie. Voorheen werd gedacht dat de Carboon afzettingen in het grootste deel van het Kempisch Bekken direct bedekt werd door de Onder-Germaanse Trias Groep.

Dikte indicatie
Tot 668 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Brig Formation; DUI: ?; BEL: Strijen Formation.
Ouderdom
Moscovien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2288 - 2957 m (669 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
3409,5 - 3766 m (356,5 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1434 - 1689 m (225 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar het dorp Strijen, Zuid-Holland waar een van de eerste boorgaten werd geboord waarin dit interval werd aangetroffen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Tom van Hoof (2017).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1995. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands, revision and update by RGD and NOGEPA, Section C, Silesian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-40.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Formatie van Strijen. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/formatie-van-strijen.