Dinkel Subgroep

Code
DCD
Status
Formeel (Adrichem Boogaert & Kouwe 1995).
Lithologische beschrijving

Opeenvolging van door zandsteen gedomineerde silliciklastische afzettingen met veel ingeschakelde kleisteen intervallen en een paar steenkoollagen.

Afzettingsmilieu

Fluviatiele waaier en overstromingsvlakte systemen. Mariene invloed is beperkt. De kenmerkende (gereduceerde) grijze kleuren van de oudere Limburg Groep afzettingen verschuiven geleidelijk naar (geoxideerde) primaire rode lagen ('red beds'). Dit duidt op een betere bodemdrainage en een toenemend droger klimaat (Besly 1988; Besly 1990; Besly & Turner 1983; Besly et al. 1993; van der Zwan et al. 1993).

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Tot 495 m in TUB-08.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Brig and Schooner Formations; DUI: ?; BEL: ?.
Ouderdom
Moscovien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2434 - 2930 m (496 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar de rivier de Dinkel, Twente. De rivier stroomt door het typegebied.
Vorige benaming(en)
Twente Zandsteen. De Dinkel Subgroep is het nieuwe equivalent van de Tubbergen Zandsteen Formatie van NAM (1980). Voordat de Formatie van Tubbergen werd vast gesteld, werd de informele naam 'Twente Zandsteen' vaak gebruikt.
Gereviewed door (datum)
Tom van Hoof (2017).
Referenties
Besly, B.M. 1988. Palaeogeographic implications of late Westphalian to early Permian red beds, central England. ln: Besly, B.M. & Kelling, G. (eds.), Sedimentation in a synorogenic basin complex - the Upper Carboniferous of Northwest Europe, 200-221.
Besly, B.M. 1990. Carboniferous - ln: Glennie, K.W., (ed.) 1990: lntroduction to the Petroleum Geology of the North Sea area, 3rd. edition, 90 - 119 - Blackwell Scientif ic Publications, Oxford.
Besly, B.M. & Turner, P. 1983. Origin of red beds in a moist tropical climate (Etruria Formation, Upper Carboniferous, UK) - ln: Wilson. R.C.L., (ed.): Residual deposits: surface-related weathering processes and materials - Geol. Soc. London, Spec. Publ., 11, 131-149.
Besly, B.M., Burley, S.D., Turner, P. 1993. The late Carboniferous 'Barren Red Bed' play of the Silver Pit area, Southern North Sea. ln: Parker, J.R., (ed.): Petroleum Geology of Northwest Europe, Proc. 4th Conference, Geological Society London, 727-740.
Van der Zwan, C.J., van de Laar, J.G.M., Pagnier, H.J.M. & van Amerom, H.W.J. 1993. Palynological, ecological and climatological synthesis of the upper Carboniferous of the well De Lutte-6 (East Netherlands) - C. R. Xll Congr. lnt. Strat. Géol. Carb., Buenos Aires, 1991, 1, 439 - 457.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1995. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands, revision and update by RGD and NOGEPA, Section C, Silesian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-40.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Dinkel Subgroep. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/dinkel-subgroep.