Hunze Subgroep

Code
DCH
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1995).
Lithologische beschrijving

Opeenvolging van voornamelijk oranje- of bruinrode, maar ook grijze of bonte kleistenen. Bevat enkele ingeschakelde zandsteenlagen, meestal zonder steenkool.

Afzettingsmilieu

Distale overstromingsvlakte afzetting, vlakteafspoeling en kleinschalige geulen.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Tot 797 m (GRL-01).
Geografische verbreiding
Het upper Ketch Member van de Schooner Formation en de Brig Formation van Cameron (1993) zijn gedeeltelijke lithostratigrafische equivalenten offshore in het VK.
Regionale correlatie
VK: upper Ketch Member and Brig Formation; DUI: Ruhr-Gruppe; BEL: Strijen Formation and Neeroeteren Formation.
Ouderdom
Moscovien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2232 - 2987 m (755 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar de Hunze rivier die door Drenthe loopt en waar afzettingen van deze subgroep vaak in de ondergrond worden aangetroffen.
Vorige benaming(en)
Barren Measures (DCCR) (NAM 1980).
Gereviewed door (datum)
Tom van Hoof (2017).
Referenties
Cameron, T.D.J. 1993. Carboniferous and Devonian of the Southern North Sea. ln: Knox. R.W.0'8. & Cordey, W.G. (eds.) Lithostratigraphic nomenclature of the UK North Sea 5, British Geological Survey, Nottingham, 94 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1995. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands, revision and update by RGD and NOGEPA, Section C, Silesian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-40.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Hunze Subgroep. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/hunze-subgroep.