Laagpakket van Valkenburg

Code
NUBEVA
Status
Formeel (Westerhoff & Weerts 2003).
Lithological description

Zeer tot uiterst grof zand (300-2000 µm) zand en grof grind, stenen (63-200 mm), keien (200-630 mm) en blokken (> 630 mm). Lokaal leem of klei, vooral in de top, grofzandlenzen.

Depositional setting

Fluviatiel (Westmaas).

Definition of lower boundary

Veelal scherp contact met diverse Neogene, Paleogene en Krijt-eenheden. Lokaal ingesneden in het Laagpakket van Sibbe (Formatie van Beegden).

Definition of upper boundary

Lokaal aan maaiveld. Scherp contact met periglaciale eolische en beekleem en -zand (Formatie van Boxtel). Lokaal ingesneden door het Laagpakket van St. Geertruid (Formatie van Beegden).

Thickness indication
Tot ongeveer 10 m.
Geographical distribution
Zuid-Limburg, tussen Maas en Geul.
Regional correlation
Noordzee: afwezig; VK: afwezig; DUI: ?; BEL: ?
Age
vroeg Pleistoceen (Eburonien - Waalien).
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Origin of name
Vernoemd naar Valkenburg a/d Geul.
Previous name(s)
Afzettingen van Valkenburg, Formatie van Kedichem (Felder & Bosch 1989).
Reviewed by (date)
Wim Dubelaar (2018), Sytze van Heteren (2019).
References
Felder, W.M., Bosch, P.W. 1989. Geologische kaart van Zuid-Limburg en omgeving. Afzettingen van de Maas. Rijks Geologische Dienst, Haarlem.
Westerhof, W.E., Weerts, H.J.T. 2003. Beschrijving lithostratigrafische eenheid. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. Utrecht.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Valkenburg. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-valkenburg.