Formatie van Woudenberg

Code
NUWB
Status
Formeel (Weerts et al. 2003).
Lithologische beschrijving

Bruin tot zwart veen, stug, amorf, kleiig, kalkloos. Gyttja, stug, veelal amorf.

Afzettingsmilieu

Oligotroof (mosveen) tot eutroof (broekveen) moeras in warm tot koel klimaat (Cleveringa et al. 2000).

Definitie ondergrens

Geleidelijke overgang naar getijklei (Eem Formatie) of naar humeus periglaciaal zand (Formatie van Boxtel). Scherp contact met fluvioglaciaal zand en grind (Formatie van Drente, Laagpakket van Schaarsbergen).

Definitie bovengrens

Scherp contact met periglaciaal zand (Formatie van Boxtel) of, erosief, met grindig rivierzand (Formatie van Kreftenheye).

Dikte indicatie
Tot ongeveer 3 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
Noordzee: niet onderscheiden; UK: pre-Holoceen onderdeel van de Fenland Peat Formation (McMillan et al. 2011); GER: niet onderscheiden; BEL: niet onderscheiden.
Ouderdom
Laat Pleistoceen (Eemien - Vroeg-Weichselien).
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
10,50 - 11,50 m (1 m) beneden maaiveld
Oorsprong naam
Vernoemd naar Woudenberg.
Vorige benaming(en)
Upper Peat Member (IV) en Peat Member (Zagwijn 1961; Doppert et al. 1975). Voorheen onderdeel van de Eem Formatie (Doppert et al. 1975).
Gereviewed door (datum)
Wim Dubelaar (2018), Sytze van Heteren (2019).
Referenties
Cleveringa, P., Meijer, T., Van Leeuwen, R.J.W., De Wolf, H., Power, R., Lissenberg, T., Burger, A.W. 2000. The Eemian stratotype locality at Amersfoort in the central Netherlands: a re-evaluation of old and new data. In: Van Kolfschoten, Th., Gibbard, P.L. (eds): The Eemian – local sequences, global perspectives. Geologie en Mijnbouw / Netherlands Journal of Geosciences 79, 197-216.
Doppert, J.W.Chr., Ruegg, G.H.J., Van Staalduinen, C.J., Zagwijn, W.H., Zandstra, J.G. 1975. Formaties van het Kwartair en Boven-Tertiair in Nederland. In: Zagwijn, W.H., Van Staalduinen, C.J. (eds.): Toelichting bij geologische overzichtskaarten van Nederland. Rijks Geologische Dienst, Haarlem, 11-56.
McMillan, A.A., Hamblin, R.J.O., Merritt, J.W. 2011. A lithostratigraphical framework for onshore Quaternary and Neogene (Tertiary) superficial deposits of Great Britain and the Isle of Man. British Geological Survey Research Report, RR/10/03, 343 p.
Weerts, H.J.T., Bosch, J.H.A., Busschers, F.S. 2003. Beschrijving lithostratigrafische eenheid. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. Utrecht.
Zagwijn, W.H. 1961. Vegetation, climate and radiocarbon datings in the Late Pleistocene of the Netherlands. Part I: Eemian and Early Weichselian. Mededelingen van de Geologische Stichting, Nieuwe Serie 14, 15-45.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Formatie van Woudenberg. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/formatie-van-woudenberg.