Dogger Bight Formatie

Code
NUDB
Status
Formeel.
Lithologische beschrijving

Glaciolacustriene klei, glaciofluviatiel zand, glaciale dalopvullingen, keileem.

Afzettingsmilieu

Glaciaal (Rijsdijk et al. 2005).

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Nog niet vastgesteld.
Geografische verbreiding
Noordzee.
Regionale correlatie
VK: -; DUI: ?; BEL: ?
Ouderdom
Laat Pleistoceen (Weichselien).
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Oorsprong naam
Waarschijnlijk vernoemd naar een synoniem voor de Duitse Bocht, het zuidoostelijke deel van de Noordzee. De Duitse Bocht wordt begrensd door Nederlandse en Duitse Waddeneilanden in het zuiden en het Deense schiereiland Jutland in het oosten.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Geert-Jan Vis (2019).
Referenties
Rijsdijk, K.F., Passchier, S., Weerts, H.J.T., Laban, C., Van Leeuwen, R.J.W., Ebbing, J.H.J. 2005. Revised Upper Cenozoic stratigraphy of the Dutch sector of the North Sea Basin: towards an integrated lithostratigraphic, seismostratigraphic and allostratigraphic approach. Netherlands Journal of Geosciences 84, 129-146. https://doi.org/10.1017/S0016774600023015
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Dogger Bight Formatie. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/dogger-bight-formatie.