Z3 Randzandsteen Laagpakket

Code
ZEZ3S
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Witte tot lichtgrijze, fijn- tot zeer fijnkorrelige zandsteen. Het is doorgaans goed gecementeerd met calciet-, dolomiet- of silicacement.

Afzettingsmilieu

Playa/sabkha milieu. De zanden representeren de fluviatiele geulen van zandplaten.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Tot 56 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: ?; DUI: ?; BEL: Z3 Fringe Sandstone Member.
Ouderdom
laat Wuchiapingien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
3823 - 3834 m (11 m)
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Mark Geluk (2017).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section D, Permian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-42.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Z3 Randzandsteen Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/z3-randzandsteen-laagpakket.