Z2 Zout Laagpakket

Code
ZEZ2H
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Bestaat voornamelijk uit haliet. Er worden drie cycli onderscheden, gescheiden door polyhalietlagen (Geluk 1995). De onderste cyclus wordt aan de basis gekenmerkt door ingeschakelde anhydriet-, kleisteen- en polyhalietlagen in het zout. De middelste cyclus is opgebouwd uit verschillende subcycli, waarbij het kaliumgehalte naar boven toe toeneemt. Langs de randen van het zoutbekken komen kalium-magnesiumrijke lagen voor. De bovenste cyclus bestaat uit zeer puur steenzout, met wat kalium-magnesium zoutlagen aan de top. Voorkomende mineralen zijn: kieseriet, carnalliet en sylviet.

Afzettingsmilieu

Zoutvlakte afzetting, marien evaporiet.

Definitie ondergrens

Het Z2 Basale Anhydriet Laagpakket vormt de basis van het zout.

Definitie bovengrens

De basis van het Grijze Zoutklei Laagpakket vormt de top van het Z3 Zout Laagpakket.

Dikte indicatie
Afzettingsdikte 1000-1250 m; dankzij zoutvloeiing is de dikte vaak groter (soms meer dan 2000 m).
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Stassfurt Halite Formation; DUI: Decksteinsalz and Stassfurt Steinsalz & Stassfurt Kaliflöz; BEL: Z2 Salt Member.
Ouderdom
Wuchiapingien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1335 - 1358 m (23 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2553 - 2818 m (265 m)
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Mark Geluk (2017).
Referenties
Geluk, M.C. 1995. Stratigraphische Gliederung der Z2-(Staßfurt-)Salzfolge in den Niederlanden: Beschreibung und Anwendung bei der Interpretation von halokinetisch gestörten Sequenzen. Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft 146, 458-465.
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section D, Permian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-42.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Z2 Zout Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/z2-zout-laagpakket.