Laagpakket van Swalmen

Code
NLLASW
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1997).
Lithologische beschrijving

Grotendeels een afwisseling van dunne zandlagen en humeuze kleilagen. Bevat kleine stukjes verkoolde plantresten en plaatselijk, in de bovenste delen, dunne bruinkoollagen. De zanden hebben een gelige grijsbruine kleur. De klei is hard en brokkelig, licht- tot donkergrijsbruin tot zwart en bevat pyrietknollen. De onderste zandige lagen, bevatten plaatselijk grind en kunnen schelpen en/of glauconiet bevatten. Lokaal komen kenmerkende, felrode en olijfgroene vlekken en vlamstructuren voor.

Afzettingsmilieu

Brak tot lagunair. De bruinkoollagen duiden op het af en toe voorkomen van paralische of limnische condities.

Definitie ondergrens

Scherpe, discordante ondergrens met de onderliggende Formatie van Houthem (Krijtkalk Groep); duidelijke zichtbaar aan het verschil in lithologie en het karakter van boorgatmetingen.

Definitie bovengrens

Scherpe bovengrens naar het glauconiethoudende zand van het Laagpakket van Orp.

Dikte indicatie
Tot 60 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: no equivalent; DUI: Antweiler Formation; BEL: Opglabbeek Formation (Maréchal & Laga 1988).
Ouderdom
laat Paleoceen (Selandien).
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
499 - 530 m AH (31 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar het dorp Swalmen in Limburg.
Vorige benaming(en)
Heers Sand Member (NAM & RGD 1980). Limnic Montien (Pannekoek 1956). Lutterade Clay (Member) of the Maasmechelen Formation (RGD 1983).
Gereviewed door (datum)
Geert-Jan Vis (2019).
Referenties
Maréchal, R., Laga, P. (eds.) 1988. Voorstel lithostratigrafische indeling van het Paleogeen - Nationale Commissies voor Stratigrafie. Commissie: Tertiair, Belgische Geologische Dienst, Brussel, 208 p.
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Pannekoek, A.J. (ed.) 1956. De geologische geschiedenis van Nederland. Toelichting bij de geologische overzichtskaart van Nederland op de schaal 1:200.000. Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf, 's-Gravenhage.
RGD 1983. Geologische en hydrologische inventarisatie van tertiaire en onder-kwartaire afzettingen in Midden-Nederland t.b.v. ondergrondse opslag en winning van warm water. Public report 83KA20EX, RGD report 10371, 137 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1997. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands, revision and update by RGD and NOGEPA, Section I, Tertiary. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-39.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Swalmen. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-swalmen.