Boven-Coevorden Laagpakket

Code
SKCFU
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993).
Lithologische beschrijving

Opeenvolging van bruingele, af en toe fijnzandige kleistenen. Zijn over het algemeen veel minder kalkhoudend dan het Midden-Coevorden Laagpakket ('t Hart 1969). Lokaal zeer bitumineus, met flinterdunne laagjes.

Afzettingsmilieu

Lagune tot zoetwater lacustrien milieu met herhaaldelijke mariene invloeden. Fijne deeltjes bezonken uit suspensie. Kalksteenlagen (lumachelle/microcoquina) worden geïnterpreteerd als stormafzettingen of 'hardgrounds'.

Definitie ondergrens

Naar boven gerichte afname in weerstandlogwaarden met het Midden-Coevorden Laagpakket.

Definitie bovengrens

Of de siltige mergel/kalksteen opeenvolging van het Midden-Coevorden Laagpakket of de basale, vaak glauconiethoudende lagen van de Rijnland Groep.

Dikte indicatie
Doorgaans minder dan 100 m, maar tot 170 m in LOS-02.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: ?; DUI: Bückeberg Formation (Wealden); BEL: -.
Ouderdom
Berriasien - vroegst Valanginien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
944 - 1041 m (97 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1644 - 1653 m (9 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar Coevorden, Drenthe.
Vorige benaming(en)
Oorspronkelijk het Boven-Coevorden Klei Laagpakket .
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
‘t Hart, B.B. 1969. Die Oberjura- und Unterkreide-Sedimentation in den nördlichen und östlichen Niederlanden - Erdöl und Kohle, Erdgas, Petrochemie, 22, p. 253-261.
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Boven-Coevorden Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/boven-coevorden-laagpakket.