Laagpakket van Goudsberg

Code
NMTOGO
Status
Formeel (Kuyl 1975).
Lithologische beschrijving

Klei, met dunne inschakelingen van kalkhoudende klei, bruinkoollagen en kleiige zanden. Aan de top vaak een laag van platte, afgeronde vuursteenkeien. Schelpen (in het bijzonder Cerithium), komen vaak voor. Grijs, blauwgrijs tot groengrijs.

Afzettingsmilieu

Lagunair milieu (aanwezigheid van foraminiferen met soorten zoals Rotalia en Nonion). Plaatselijk komt een kustvlakte milieu voor.

Definitie ondergrens

Scherp en concordant contact met het Laagpakket van Klimmen.

Definitie bovengrens

Wordt discordant bedekt door het Laagpakket van Vessum (Rupel Formatie).

Dikte indicatie
Tot 86 m (SM-36/B60D0429).
Geografische verbreiding
Beperkt tot Zuid-Limburg.
Regionale correlatie
VK: geen equivalent; DUI: Tongeren Formation; BEL: Borgloon Formation (Marechal & Laga 1988).
Ouderdom
vroeg Rupelien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
9,5 - 23,7 m (14,2 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
14,1 - 21,4 m (7,3 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar de Goudsberg, ten zuidwesten van Klimmen, nabij Voerendaal.
Vorige benaming(en)
Cerithiumklei (Kuyl 1975).
Gereviewed door (datum)
Dirk Munsterman (2018).
Referenties
Kuyl, O.S. 1975. Lithostratigrafie van de Mio-Oligocene afzettingen in Zuid-Limburg. In: Zagwijn, W.H., Van Staalduinen, C.J. (eds.), Toelichting bij geologische overzichtskaarten van Nederland. Rijks Geologische Dienst, Haarlem, 56-63.
Maréchal, R., Laga, P. (eds.) 1988. Voorstel lithostratigrafische indeling van het Paleogeen - Nationale Commissies voor Stratigrafie. Commissie: Tertiair, Belgische Geologische Dienst, Brussel, 208 p.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Goudsberg. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-goudsberg.